LOADING ...

About

"Sống là phải có ước mơ,
Tôi Kyo York đang từng ngày chinh phục ước mơ của chính mình.
Xem các bài hát của Kyo: http://www.youtube.com/kyoyork

Top comments

Rùa Con
Hannah Nguyen
Phuong Mai
Ngọc Diệp
Yen Nhi Dang