LOADING ...
Tèo Nguyễn posted on Dec 28, 2018

Cảnh Giác Tai Nạn

Mọi người có ai ở ấp Hòa Bình , xã An Hòa không ạ.
Bà tên : Nguyễn Thị Rẹn, bà 77 tuổi
Bà bị người ta tông rồi bỏ chạy
Liên hệ : 0974965900
Giờ chuyển ra Bệnh Viện Trảng Bàng nha.
Bà không có người thân . Mọi người Chia Sẻ giúp mình nha.

#Canhgiactainan
Share : Minh Anh

2 likes / 0 comments