LOADING ...

About

Fanpage Hoàng Yến Chibi
►Facebook.com/hoangyenfan
►Instagram.com/hoangyenchibi812
CONTACT FOR WORK
Mrs Giang: 0982908542
Mail : Hoangyen.contact@gmail.com

Hoàng Yến Chibi posted on Apr 12, 2019
Video Loading ...
Hoàng Yến Chibi: Thời gian là vàng là bạc, đừng bao giờ bắt người khác chờ đợi mình

Ai chờ đợi cũng bực bội và nếu chậm trễ chắc chắn bạn sẽ gây ác cảm, có phải không nào? 😎

Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Li

1,115 likes / 88 comments

Top comments

Hoàng Yến Chibi
Phiêu Du
Vo Phi