LOADING ...

About

Fanpage Hoàng Yến Chibi
►Facebook.com/hoangyenfan
►Instagram.com/hoangyenchibi812
CONTACT FOR WORK
Mrs Giang: 0982908542
Mail : Hoangyen.contact@gmail.com

Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời
Cũng như Hoàng Yến và Ganders mãi hướng về nhau <3

Cảm ơn các Ganders tại Cần Thơ vì một buổi gặp gỡ đầy ấm áp... Hẹn gặp lại !!!

[05.04.2019] Hoàng Yến Chibi @ The Alley Cần Thơ

Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời
Cũng như Hoàng Yến và Ganders mãi hướng về nhau <3

Cảm ơn các Ganders tại Cần Thơ vì một buổi gặp gỡ đầy ấm áp... Hẹn gặp lại !!!

1,609 likes / 234 comments

Top comments

Hoàng Yến Chibi
Quỳnh Phong Tuấn
Ngân Pham
Ngân Pham