LOADING ...

About

Túi Khôn Muôn Đời là trang chia sẻ những bài học cuộc sống để đời, triết lý sống không bao giờ sai trong mọi thời đại. Chúng ta hãy thu cho đầy Túi Khôn.

Có khi chỉ cần một câu nói của bệnh viện đã "thổi bay" cả đời cực nhọc, dành dụm của bạn rồi...
Video Loading ...
3 CÂU NÓI KHIẾN BẠN KHUYNH GIA BẠI SẢN
7 likes / 2 comments

Top comments

Khánh Hòa