LOADING ...

About

Túi Khôn Muôn Đời là trang chia sẻ những bài học cuộc sống để đời, triết lý sống không bao giờ sai trong mọi thời đại. Chúng ta hãy thu cho đầy Túi Khôn.

Nối dối là không tốt nhưng chưa chắc đã xấu hoàn toàn, đôi khi có những lời nói dối khiến người khác có thêm niềm tin vào cuộc sống đấy...
Video Loading ...
Đôi khi lời nối dối sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác
332 likes / 21 comments

Top comments

Hiền Phạm
Hường Nhím
Thanh Hà Nguyễn
Ngà Bùi Thanh
Moc Ha Kim Van
Lệ Huyền Chu