LOADING ...

About

Túi Khôn Muôn Đời là trang chia sẻ những bài học cuộc sống để đời, triết lý sống không bao giờ sai trong mọi thời đại. Chúng ta hãy thu cho đầy Túi Khôn.

Đừng NÓI/LÀM khi người khác không yêu cầu giúp đỡ, bởi ngày nào đó ý tốt của bạn sẽ "làm khổ" bạn đấy!
Video Loading ...
10 chữ ĐỪNG bạn phải nhớ
11 likes / 1 comments