LOADING ...

About

Liên hệ công việc: lyhaipro.ltd@gmail.com
Official Youtube : www.youtube.com/user/lyhaiproduction or www.youtube.com/lyhaipro
www.twitter.com/lyhaiminhha
www.instagram.com/lyhaiminhha

Cùng team #LatMat4 giao lưu trực tiếp với khán giả xem Lật Mặt: Nhà Có Khách tại rạp nè. Khuya mà vẫn rần vui quá

Cám ơn những phần quà tri ân đồng hành cùng Lật Mặt 4 đến từ: Tinh dầu đón khách Haeva/ Nón bảo hiểm Andes/ Áo Thun Lật Mặt HK Xing/ Son Melyone

Lịch chiếu: [ Moveek.com Link ]
Đơn Vị Bảo Trợ Truyền Thông: Metub, Chicilon, Yeah1, Yan, Moveek...

#LatMat4 #NhaCoKhach #LyHaiProduction
Video Loading ...
2,608 likes / 432 comments

Top comments

Nguyễn Thị Hà
Exk Heo Heo
Nguyễn Mai Trúc
Đặng Dinh
Bích Bee
Duyen Nguyen
Nguyễn Thị Hà
Trang Cherry
Trần Mui
Lưu Yến