LOADING ...

About

- Đây là FB chính thức, nơi giao lưu,cũng như tâm sự và thông tin về hoạt động biểu diễn của Đan Trường với khán giả và fan thân yêu của mình .

Dan Truong Official posted on Apr 15, 2019
Video Loading ...
36,315 likes / 14,393 comments

Top comments

Ngọc Quỳnh
Ohui Mai Như
Huỳnh Trường Thịnh
Trương Phan Yên Nhiên
Huyền Trang Nguyễn
Lan Hang
Trần Thị Hậu
Sumikura SK Tuấn
Lặng Tím Chiều
Nguyễn Bình Nguyên