LOADING ...

About

Đây là trang chính thức của Ông Cao Thắng, là nơi cập nhất các thông tin về hoạt động của Thắng với khán giả cũng như các đối tác khác.

Ông Cao Thắng posted on Feb 28, 2019

Ông Cao Thắng님의 커버 사진

3,650 likes / 78 comments

Top comments

Phương Uyên
Hoài Thương
Hồng Minh