LOADING ...

About

Đây là trang chính thức của Ông Cao Thắng, là nơi cập nhất các thông tin về hoạt động của Thắng với khán giả cũng như các đối tác khác.

Xin lỗi em anh có Chủ Tịch phu nhân rồi ❤
11,487 likes / 276 comments

Top comments

Trúc Mon
Như Kang
Huỳnh Trân Potatoes
Bùi Linh Thơ
Trần Trường Giang
Hữu Châu Lê
Nguyen Tra Mie
Ngọc Minh