LOADING ...
ai đi giơ tay - ekip bạn mình - chịu chơi chịu lầy chịu bay :3 a bỉn Phi bao đẹp nha các bạn - đi để biết bỉn Việt Nam chưa ăn thua gì với người ta để bớt ảo tưởng mà tập trung làm cho tốt :3 #travellife #didetrove
9 likes / 7 comments

Top comments

Luan Tan Nguyen
Huy Trần
Chi Lan
Giao Phi
Huỳnh Công Danh
Tuyet Nguyen