LOADING ...

About

Film Producer / Vietnam Leading Female Action Star appears in: Star wars: The Last Jedi; Crouching Tiger, Hidden Dragon 2; Bright; The Old Guard.
For business contact, please email to: tuna.nguyen@studio68.asia.

Mình là cực ghét coi mấy cái clip bạo hành trên fb.
Mà thực sự lỡ lướt qua cái clip này. Nói thiệt chứ chỉ muốn cầm cục gạch phang thẳng vào mặt con mẹ này ngay.
Tức không thể tả. Tụi nhỏ là con nít mà....
đồ ắc nhân !!!
Video Loading ...
Cô giáo như mẹ hiền...Sao lại nỡ hành các con như vậy???

Cô giáo như mẹ hiền...Sao lại nỡ hành các con như vậy??? 😰😰

677 likes / 482 comments

Top comments

D T Lien Huong
Anhthu Nguyen
Ro Man Reigns
Bùi Linh Thơ
Phạm Minh
Tiền Và Tình
Bé Thảo Thánh Thiện
Lê Ngọc
Trần Sơn
Ben Tran