LOADING ...

About

Film Producer / Vietnam Leading Female Action Star appears in: Star wars: The Last Jedi; Crouching Tiger, Hidden Dragon 2; Bright; The Old Guard.
For business contact, please email to: tuna.nguyen@studio68.asia.

Gương mặt chính thức mồ côi trợ lý nè.
14,698 likes / 300 comments

Top comments

Kim Anh
BV Như Ýy
Hồng Nhung
Linh Trần
Bùi Phương Nga
Bình Myta
Phan Trang Ngân
Nguyễn Thị Tường Vy
Thanh Hương Lê