LOADING ...

About

Contact: nganmp@6se.vn - 0909250182 (for business only)

Tháng Tư có ngày sinh nhật đặc biệt của ai đó đặc biệt nên quà cũng phải đặc biệt ❤❤❤

Kỷ niệm năm thứ 10 cả nhà đã dành trọn nhiệt huyết cho Nhi rồi thì hãy để năm thứ 11 là năm của Potatoes Family nhé ❤❤❤

19h.19.4.2019 coming soon

#11YearsBirthdayPotatoesFamily
4,016 likes / 1,031 comments

Top comments

Trinh Lê
Trần Hoàng
Gia Minh
Lê Hữu Tường
Hoài Thương
Thảo My
Trần Huy
Đồng Phú Quốc
Nam Duong
Võ Minh Thi