LOADING ...

About

Contact: nganmp@6se.vn - 0909250182 (for business only)

Hí hoáy chơi với camera trượt - xoay, thấy A80 hay hay! Chụp luôn tấm hình tặng Potatoes nhà mình luôn đây

#agalaxyevent #samsungxblackpink

Photos from Đông Nhi's post

8,181 likes / 767 comments