LOADING ...

About

Film Producer / Vietnam Leading Female Action Star appears in: Star wars: The Last Jedi; Crouching Tiger, Hidden Dragon 2; Bright; The Old Guard.
For business contact, please email to: tuna.nguyen@studio68.asia.

Muốn bùng nổ quá...mà cái thằng phía sau nó kêu im vậy rồi sao la ?
5,065 likes / 124 comments

Top comments

Logan Khanh Nguyen
Hannie Nguyễn
Tuyết Ngọc
Không Thay Đổi
Anh Đào Pham
Thịnh Tiên
Phạm Thị Nhật Lệ
Như Như
Duin Lâm Dương
An Phong