LOADING ...

About

Film Producer / Vietnam Leading Female Action Star appears in: Star wars: The Last Jedi; Crouching Tiger, Hidden Dragon 2; Bright; The Old Guard.
For business contact, please email to: tuna.nguyen@studio68.asia.

Cảm ơn mọi người đã cùng Vân làm nên một Hai Phượng thành công

#ThankYouParty #HaiPhuong #HighesGross2019 #AsianaPlaza
2,940 likes / 63 comments

Top comments

Tả Sứ Dương
Bích Hà
Phạm Lâm Bảo Trân
My Uyễn
Quoc Huy Duong
Nguyễn Văn Trung Kiên
Viễn Kiến
Oanh Phan