LOADING ...

About

Contact: nganmp@6se.vn - 0909250182 (for business only)

Đại gia đình Potatoes có ai là Blink không thì giơ tay nào cả nhà ơi!! Hãy tham gia cuộc thi này để được qua Thái xem Black Pink cùng với Nhi nhé

Selfie và comment ngay tại link sau: [ Facebook.com Link ]

#AGalaxyEvent #SamsungxBlackpink
4,423 likes / 641 comments

Top comments

Phương Anh Potatoes
Hong Nguyen
Phạm Ngọc Hân