LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    Suboi

Suboi

1,327,757 likes

About

Vietnamese rapper / songwriter.
Business enquiries: suboibooking@gmail.com
Press : suboient@gmail.com
Page Admin: +84974901036

Bữa nay diễn ở Marie tôi đã nói sồi, team Suboi từ trái qua:
Kiwi Phan - Quản lý - dân Marie Curie
Đinh Trần - M.U.A - dân Marie Curie
Ngân Ngân - Trợ lý sản xuất - dân Marie Curie
Hihi
380 likes / 6 comments

Top comments

Trinh Le Ngoc Han
Bảo Ngọc
Doãn Trang