LOADING ...

About

"Love is the recognition of oneness in the world of duality... the light of consciousness itself." Eckhart Tolle.

Chàng Vợ Của Em không phải là một phim hay! Vì nó là một phim xuất sắc!!

Bữa mình đi xem cười đau cả bụng rồi khóc ra nước mắt. Anh hai nhà mình làm phim này đỉnh quá.

Ít khi nào mình xem phim rồi review, nhưng phim này xem phê quá!!!
1,056 likes / 43 comments

Top comments

Kiệt Phan
Naj Parvin
Kanchan Singh
Dương Gia Huy
Thanhlong Pham
Kimm Nho
Thảo Sơ Mít