LOADING ...

About

Rock tour số 1 Việt Nam

Không khí lúc này tại MYDINH STADIUM

Photos from Rock Storm's post

608 likes / 7 comments

Top comments

Trương Đức Toản
Linh Ngọc Nguyễn
Hoàng Quỳnh Anh
Ngô Đức Mạnh