LOADING ...

About

"Love is the recognition of oneness in the world of duality... the light of consciousness itself." Eckhart Tolle.

Đấu võ đài thì phần sức lực như đá bóng nhưng đối thủ mình chính là trái banh. Phần ý chí thì giống như leo núi nhưng đối thủ trước mặt chính là cái đỉnh. Phần thể lực thì giống như bơi lội nhưng luôn bị đối thủ cố nhấn cho chìm... Kiểu kiểu như vậy nên nó rất đậm đà :)

Mời các bạn xem Teaser đẹp mắt của COCO CHAMPIONSHIP 27 - VĂN THẮNG vs KẾ NHƠN.
Video Loading ...
COCO CHAMPIONSHIP 27 - Teaser

Teaser COCO CHAMPIONSHIP 27 - VĂN THẮNG vs KẾ NHƠN

202 likes / 7 comments

Top comments

Tonytuan Thai