LOADING ...

About

Rock tour số 1 Việt Nam

MAX vol mà nghe A Hiệp “thét” đoạn đầu thì sởn da gà như gió bấc ùa về vậy.
[ Youtu.be Link ]
Video Loading ...
Gió Bấc - Ngũ Cung
210 likes / 22 comments

Top comments

Tấn Phát
Dũng H. Lê
Minh Bu
Hoàng Anh Phi
Lâm Quang Khôi
Hoàng Đinh
Mì Huế
Nho Hà
Lê Tuấn
Lucky Star