LOADING ...

About

Rock tour số 1 Việt Nam

Sang thu cây bàng đổi sắc lá
[ Youtu.be Link ]
Video Loading ...
Trần Lập - Bức Tường - Cây Bàng | Rock Storm 2013 | Live

Đăng ký để theo dõi video mới nhất! BỨC TƯỜNG - Cây Bàng | Rock Storm 2013 | Live Gia nhập cộng đồng Rock Storm: [ Facebook.com Link ]

390 likes / 29 comments

Top comments

Nguyễn Hải
Toan Nguyen
Bùi Trí Nguyễn
Thu Hằng
Nguyễn Hà
Leng Keng Chuông Gió
Ta My
Giang Hoàng Đỗ
Hà Trung Dũng
Trịnh Thành