LOADING ...

About

Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu cùng khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước.

DÂN CÂU VÀI CON CÁ - CÔNG AN ĐẾN HOẠNH HỌE

Một người dân ra khơi câu được vài con cá. Mang vào bờ thì hai anh công an đến hoạnh họe, đòi "mời" về đồn làm việc.

Có lẽ hai anh công an này không biết rằng trong lãnh hải Việt Nam ngoài biển Đông đầy tàu đánh cá Trung Cộng. Chỉ riêng năm 2017 họ xua hơn 18.000 tàu đánh cá vào lãnh hải Việt Nam để vét cạn nguồn hải sản
[ Tuoitre.vn Link ]

18000 tàu đó đánh mất bao nhiêu tôm cá của nước ta? Sao chẳng thấy quan chức nào hó hé, quan ngại? Vài con cá của anh ngư dân này có đáng là bao so với số lượng hải sản dân ta mất hàng năm cho đám hải tặc Trung Cộng?

Điều đáng chú ý khác trong câu chuyện công an sách nhiễu dân này: Người dân không còn sợ hãi, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của những chiếc áo xanh, áo vàng mà về đồn để bị tra khảo, đánh đập bắt nhận tội vớ vẩn nào đó, thậm chí ra khỏi đồn công an bằng cái xác không hồn nhưng đã từng xảy ra thường xuyên.

Thấy bị ức hiếp quá đáng, bị sách nhiễu trắng trợn, người dân lập tức lớn tiếng phản đối lại và không tuân lệnh công an!

Nguồn clip: FB Minh Hà
[P] – FB Việt Tân
#côngansáchnhiễu #đánhcá #dânphảnđối #mờivềđồn
Video Loading ...
814 likes / 655 comments

Top comments

Vũ Keyboard
Hùng Ngo Văn
Gia Nhi
Biển Xanh
Quan Nguyen Hong
Nguyen Duc
Steve Trinh
Nguyễn Bá Hoàn
Tu Tran Thanh
Phi Thuyen Dang