LOADING ...

About

Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu cùng khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước.

LÀM ĐỒ TỂ HAY LÀM ... THỊT!

Dân thừa biết trong số những cậu đang ra biện pháp kỷ luật con ông Nguyễn Bá Thanh, KHÔNG CÓ CẬU NÀO sống đơn chiếc: 1 nhà 1 vợ!

Chẳng có chuyện đạo đức hay luật lệ gì ở đây cả. Vấn đề là phe nào đang thắng thế và đang có thời cơ diệt trừ tận gốc kẻ thù của mình thôi.

Đây là bài học lớn cho những cán bộ đang thương lượng đình chiến với phe đối nghịch. Họ cần tự hỏi mức nham hiểm của kẻ thù đến đâu? Liệu cả mình và con cái mình sẽ ra sao một khi đối thủ chiếm ưu thế?

Cả Đảng đã bước vào thời đại
LÀM ĐỒ TỂ HAY LÀM ... THỊT!

Nguồn: Thach Vu
780 likes / 96 comments

Top comments

Nguyễn Thanh Tùng
Phan Duy Long
Nam Phung
Thanh Hung Le
Ngốc Siêu Cấp
Hoàng Nguyễn
Đức Huỳnh
Nguyen Chuong
Huy Vu Quang
Phi Cong Gia