LOADING ...

About

Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu cùng khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước.

THẮC MẮC HỎI ĐỘC GIẢ!

Theo các bạn thì nên "trồng cây gì, nuôi con gì", để tậu được căn nhà dát vàng, phong cách quý tộc như ông Nông Đức Mạnh?

Hình: Sưu tập.
592 likes / 230 comments

Top comments

Trần Thanh Phong
Kim Ngân
Nghia Ngo Viet
Messeňger Việt Nam
Luu Luongluu
Toan Vu
Xavie Phanxico
Diep Do
Trang Trinh
Nam Phung