LOADING ...

About

MỌI LIÊN LẠC CÔNG VIỆC HỢP TÁC XIN LIÊN LẠC VÀO MAIL dquynh0201@gmail.com

Có những người ta yêu luôn làm tổn thương ta, nhưng lại đem dành hết dịu dàng ấm áp dành cho kẻ khác đến muộn hơn.. Ai trong đời cũng từng yêu một người đến mức vượt qua giới hạn.. sau này không thể có nữa..tình yêu của thời niên thiếu ấy nếu yêu đúng thì là cả một đời người, yêu sai thì là cả thanh xuân...

Nếu phải chọn lựa giữa người yêu mình, và người mình yêu.. thì mình phải chọn ai??
6,911 likes / 170 comments

Top comments

Trần Hoàng Mỹ
Nguyễn Thảo
Thủy Tiên Phạm
Nguyễn Xuân Cường
Thảo Kim
Trần Kim Ngọc
Richs Richs
Van Ao Ta
Phan Quỳnh Anh
Trung Nguyen