LOADING ...

About

MỌI LIÊN LẠC CÔNG VIỆC HỢP TÁC XIN LIÊN LẠC VÀO MAIL dquynh0201@gmail.com

không cầu mình sâu sắc, chỉ mong đơn giản.

Cuộc sống, bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ; bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ; bởi vì đơn giản cho nên mới hạnh phúc.

Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ; việc xảy ra trong năm nay được coi là chuyện lớn, sang năm chỉ còn là một câu chuyện đã qua; kiếp này được coi là đại sự, kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết.

Nên.. nhẹ lòng đi
4,375 likes / 115 comments

Top comments

Hien Vo
Đăng Khoa
Thanh Lam Nguyên
Takgoo Nguyễn
Vinamilk Trần
Phương Mỹ
Trương Diệu Yến
Cỏ Chị