LOADING ...

About

MỌI LIÊN LẠC CÔNG VIỆC HỢP TÁC XIN LIÊN LẠC VÀO MAIL dquynh0201@gmail.com

"Mình cãi vợ, mình thắng thì được cái gì? có được lợi lộc hay tiền bạc gì đâu? Chỉ được cái tình cảm sức mẻ thôi chứ có được cái gì đâu!" Le Cong Vinh
Video Loading ...
"Mình cãi vợ, mình thắng thì được cái gì? Chỉ được cái tình cảm sức mẻ thôi chứ có được cái gì đâu!"
18,315 likes / 3,644 comments

Top comments

Nhật Liên
Nguyên Minh Khang
Daisy Lyn
Thuỳ Nhi
Thủy Tiên Phạm
Thu Thanh
Phuong Le Nguyen
Kim Huyết Lệ
Nga Sun
Ngô Thu Hiền