LOADING ...

About

MỌI LIÊN LẠC CÔNG VIỆC HỢP TÁC XIN LIÊN LẠC VÀO MAIL dquynh0201@gmail.com

"Làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện.
Nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân.
Còn lại thuận theo nhân duyên là được...."

Ảnh từ bài viết của Thủy Tiên

4,349 likes / 84 comments

Top comments

Dung Nguyễn
Vinamilk Trần
Nguyễn T. Quỳnh Thy
Lê Kim Tuyền
Lê Vĩnh Trung
Cẩm Thiện
Hoang Phuong