LOADING ...

About

Ưng Hoàng Phúc bắt đầu sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành thần tượng của một lượng lớn khán giả trẻ 8x và 9x trong suốt những năm thập niên.

Cả nhà còn nhớ quả tóc này của Phúc không?
Link youtube: Ưng Hoàng Phúc
[ Youtu.be Link ]
#UngHoangPhuc
#ÔngTrùmPhần2
#BẫyCọp
3,201 likes / 140 comments

Top comments

Thảo Nguyễn
Huy Nguyễn
Si Đạo
Phạm Văn Thường
Nguyễn Thế Truyền