LOADING ...

About

Ưng Hoàng Phúc bắt đầu sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành thần tượng của một lượng lớn khán giả trẻ 8x và 9x trong suốt những năm thập niên.

Người Ta Nói phiên bản Johnny Quốc Minh
Video Loading ...
Người Ta Nói phiên bản Johnny Quốc Minh
2,141 likes / 121 comments

Top comments

Nguyễn Hồng Nhung
Thầm Tráck
Anh Duy
Thao Phuong Nguyen
Hương Lê
Yen Oanh
XU Ka
Trương Lan Anh
Phạm Thu Thủy
Lê Phan