LOADING ...

About

Đài RFA trụ sở chính tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, cập nhật liên tục những tin tức, hình ảnh, video mới nhất về Việt Nam và thế giới.

Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal vừa đệ trình một Nghị quyết Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ ghi nhận 44 năm biến cố lịch sử Sài Gòn bị thất thủ (Fall of Saigon), đồng thời treo cờ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tại văn phòng Quốc Hội Hoa Kỳ nơi ông làm việc cũng như tại văn phòng của ông ở địa hạt Garden Grove, bang California.
View details

Dân biểu Mỹ đệ trình Nghị quyết Tháng Tư Đen lên Quốc hội

Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal vừa đệ trình một Nghị quyết Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ ghi nhận 44 năm biến cố lịch sử Sài Gòn bị thất thủ (Fall of Saigon), đồng thời treo cờ Việt Nam Cộng Hòa trong tháng 4/19 tại văn phòng làm việc.

rfa.org
304 likes / 27 comments

Top comments

Thái Đỗ Đình
Le Trong
Anhthu Lu
Vickie Thu Nguyen Vickie
Nguyen Nam Kỳ
A Van Nguyen
Trịnh Gia
Rinh Le
Nam Thanh