LOADING ...

About

Ho Ngoc Ha's Official Page | www.facebook.com/hongocha | www.facebook.com/casihongocha | www.instagram.com/hongocha | www.youtube.com/hongochasinger

Cũng về quê nè hihi

Đón xem đêm Gala đặc biệt Kỷ niệm 19 năm phát sóng THAY LỜI MUỐN NÓI - THANH XUÂN TÔI, phát sóng 21g00 tối nay Chủ nhật 14/04 trên HTV9

#Thayloimuonnoi #HoNgocHa ❤

รูปภาพจากโพสต์ของ Ho Ngoc Ha

9,061 likes / 180 comments

Top comments

Jerry HA Suri NQ
VI Ten