LOADING ...

About

Ho Ngoc Ha's Official Page | www.facebook.com/hongocha | www.facebook.com/casihongocha | www.instagram.com/hongocha | www.youtube.com/hongochasinger

“Chiều một mình trên phố
Tâm hồn lạnh lùng buốt giá
Sao em nghe thấy môi mắt anh yêu vẫn còn đây”

Vừa đi vừa nhẩm lời tối hát tại ĐỒNG DAO các Bác ah

#Hongocha #ĐongDao #HCM ❤
5,695 likes / 215 comments

Top comments

Hoa Sư Phạm
Mộc Mộc
Nguyen Thang