LOADING ...

About

Ho Ngoc Ha's Official Page | www.facebook.com/hongocha | www.facebook.com/casihongocha | www.instagram.com/hongocha | www.youtube.com/hongochasinger

Con trai muốn make up không bị "LỘ" thì bơi vào đây nhá! kkk
Liên hệ MOI cosmetics để sở hữu những mẫu son môi mới nhất nhaaaaa

#HoNgocHa #MOI #LOVEMOI <3
Video Loading ...
Hồ Ngọc Hà hướng dẫn Duy Khánh makeup để không bị "LỘ"
10,948 likes / 584 comments

Top comments

Socnhi Con
Hương Nguyễn
Thuy Tran
Bùi Thụy Thục Phấn
Trọng Thi
Trống Rỗng
Nguyễn Nghĩa
Lâm Thị Diễm My
Ánh Tuyết
Hoàng Thái Minh Thuỳ