LOADING ...

About

Ho Ngoc Ha's Official Page | www.facebook.com/hongocha | www.facebook.com/casihongocha | www.instagram.com/hongocha | www.youtube.com/hongochasinger

Hẹn khán giả tối nay tại phòng trà Đồng Dao với đêm nhạc “Giá như mình đã bao dung” cùng Bùi Anh Tuấn và GiGi Nguyen nghe chúng mình hót líu lo nhaaaaa

#HoNgocHa #DongDaoHCM <3
4,450 likes / 189 comments

Top comments

Nguyễn Hồng Thuận
Song Trần
Thanh Ngoc