LOADING ...

About

Ho Ngoc Ha's Official Page | www.facebook.com/hongocha | www.facebook.com/casihongocha | www.instagram.com/hongocha | www.youtube.com/hongochasinger

3 màu son kế tiếp sẽ ra mắt vào ngày 7/3 ... mọi người đã sẵn sàng???

#MOI #loveMOI #newcolour #mattelipstick #sonthoi ❤
Video Loading ...
Hồ Ngọc Hà cá tính giới thiệu 3 màu son mới!
1,548 likes / 126 comments

Top comments

Phuong Thao Tran
Phuong Vu
Mộng Kha
Quỳnh Anh Trong Gió