LOADING ...

About

Trần Đăng Khoa (1981) là doanh nhân, chuyên gia đào tạo và tác giả của hiện tượng sách "Sống và Khát Vọng" (www.trandangkhoa.vn)

Ăn tối với khách hàng Lifetime VIP tại Hà Nội của TGM. Mình hy sinh chụp chỉ nửa mặt để có thể chụp được tất cả mọi người. Một buổi tối rất ấm áp và tràn đầy năng lượng. :D
114 likes / 1 comments

Top comments

Huy Kiều Tk Plt