LOADING ...

About

Ho Ngoc Ha's Official Page | www.facebook.com/hongocha | www.facebook.com/casihongocha | www.instagram.com/hongocha | www.youtube.com/hongochasinger

..."Sợ bóng tối ghé qua nơi này
Bóng tối cứ vây quanh đây
Tô ngây thơ bằng những dối lừa"...
Xem full tại đây: [ Youtu.be Link ]
☞Theo dõi kênh: [ Yeah1.net Link ]

#HoNgocHa #So #ThuMinh <3
Video Loading ...
Sợ - Thu Minh ft Hồ Ngọc Hà (LIVE)
5,272 likes / 213 comments

Top comments

Trương Công Thường
Kim Thắm Trần
Tuấn Hoàng Quang
Nam Lê
Nguyễn Lan Phương
Thủy Hoàng
Tham Nguyen
Phú Thịnh
Tâm Vô