LOADING ...

About

Ho Ngoc Ha's Official Page | www.facebook.com/hongocha | www.facebook.com/casihongocha | www.instagram.com/hongocha | www.youtube.com/hongochasinger

Mọi người muốn tớ hát bài gì vào ngày 12/4 tại Đồng Dao nè? ♬
Hongkong 1 - Hồ Ngọc Hà cover
☑ Sáng tác: Nguyễn Trọng Tài, San Ji

#Phongtradongdao, #Dongdao #HoNgocHa #Hongkong1 #Cover <3
Video Loading ...
Hongkong 1 - Hồ Ngọc Hà cover tại phòng trà Đồng Dao
2,088 likes / 147 comments

Top comments

Tuấn Vũ Nguyễn
Phong Nguyễn
Vincent Le