LOADING ...

About

Ho Ngoc Ha's Official Page | www.facebook.com/hongocha | www.facebook.com/casihongocha | www.instagram.com/hongocha | www.youtube.com/hongochasinger

Câu nói dối tổn thương nhất
Mà bạn từng nghe là gì???
[ Youtu.be Link ]

#HoNgocHa <3
3,282 likes / 405 comments

Top comments

Ho Ngoc Ha
Tuongvy Vo
Chim Cut
Giang Đỗ
Nhung Phạm
Tuyền Màn Cửa HP
Hợp Thành
Thu Thủy
Thúy Hồng
Phạm Diệu Lành