LOADING ...

About

Ho Ngoc Ha's Official Page | www.facebook.com/hongocha | www.facebook.com/casihongocha | www.instagram.com/hongocha | www.youtube.com/hongochasinger

Câu nói dối tổn thương nhất
Mà bạn từng nghe là gì???
[ Youtu.be Link ]

#HoNgocHa <3
3,332 likes / 415 comments

Top comments

Ho Ngoc Ha
Xuan-Phuong Nguyen
Phuc Jandy
Ly Ly
Đông Kha
Đông Phương
Trần Thanh Tuyền
Đông Huy
Phạm Diệu Lành
Thảo Trần