LOADING ...

About

Facebook chính thức của Nhã Nam.
Bởi vì sách là thế giới.

Đăng ký nhận Newsletter tại: http://eepurl.com/dDvT5v

"Mọi việc trong xã hội đều phải được xử lí theo hướng dựa trên trí lực. Không thể vì muốn có sự hài lòng của mười kẻ ngu dại mà đi phê phán một người khôn ngoan. Không được vì lời khen của một trăm kẻ dốt nát mà làm cho mười người thông thái ôm mối bất bình. Việc bị người dốt chỉ trích không có gì phải xấu hổ và việc được người ngu tán thưởng không có gì là vui. Sự đánh giá hay bình phẩm của những người ngu dốt không bao giờ là tiêu chuẩn cho bất cứ công việc gì."

#Bàn_về_văn_minh #Fukuzawa_Yukichi

Bàn về văn minh là tác phẩm quan trọng bậc hàng đầu của Fukuzawa Yukichi, về mức độ nổi tiếng, có lẽ chỉ xếp sau tác phẩm Khuyến học. Bạn đã đọc cuốn sách này chưa? :V

LINK MUA SÁCH:
[ Bit.ly Link ]
[ Bit.ly Link ]
[ Bit.ly Link ]
1,923 likes / 15 comments

Top comments

Ngọc Như
Dao Phuong
Nguyễn Ngọc Đoan Trinh
Việt Phạm Danh
Việt Phạm Danh
Nguyễn Phước Cường
Hoài Ngọc
Bình