LOADING ...

About

Facebook chính thức của Nhã Nam.
Bởi vì sách là thế giới.

Đăng ký nhận Newsletter tại: http://eepurl.com/dDvT5v

Có thể bạn đã biết, rằng bức ảnh đầu tiên về lỗ đen vũ trụ, tin tức chấn động tuần qua, là kết quả của thuật toán chứ không phải của máy ảnh. Rồi đây các thuật toán sẽ còn dẫn ta đến những ngóc ngách chưa từng được khám phá nào nữa? Và vai trò của các thuật toán đối với chúng ta, hay của chúng ta đối với chúng, sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Hãy cùng suy ngẫm với #Homo_Deus.

--------------------------------
HOMO DEUS: LƯỢC SỬ TƯƠNG LAI
[ Bit.ly Link ]
[ Bit.ly Link ]
[ Bit.ly Link ]
2,020 likes / 10 comments

Top comments

Thiều Phương
Hong Anh Nguyen
Đức Trung
Nguyễn Phương Liên
Le Tien
Đinh Nguyên Huy
Minh Tiềng