LOADING ...

About

Facebook chính thức của Nhã Nam.
Bởi vì sách là thế giới.

Đăng ký nhận Newsletter tại: http://eepurl.com/dDvT5v

#cuối_tuần_tặng_luôn
#trên_quầy_sách_mới #thích_cuốn_nào_tặng_cuốn_đó
#gõ_tên_cuốn_bạn_muốn
Trong hình là kệ sách mới/new releases của Hiệu sách Nhã Nam, số 3 Nguyễn Quý Đức, Hà Nội; và cả 59 Đỗ Quang. Bạn thích cuốn nào (sorry nếu bạn khó nhìn tên sách) hãy để lại yêu cầu nhé; và đừng quên #tương_tác_tốt hay #lan_tỏa_nhẹ; vì:
-01 bạn tương tác tốt sẽ nhận được cuốn mình muốn
-01 bạn lan tỏa nhẹ sẽ nhận được cuốn mình muốn
-01 bạn nhấn thích / hoặc tag bạn bè, cũng sẽ nhận được cuốn mình yêu cầu.
Sent from my iPhone

Nhã Nam님이 게시한 사진

1,006 likes / 299 comments

Top comments

Tuấn Thành
Phương Táo
Lục Thiên Bảo
Nghiêm Ngọc Hương Giang
Daisy Nguyễn
Thu Ốc
Giang Tân
Pham Thuy Linh
Huệ
Xiao Xin