LOADING ...

About

Ho Ngoc Ha's Official Page | www.facebook.com/hongocha | www.facebook.com/casihongocha | www.instagram.com/hongocha | www.youtube.com/hongochasinger

Tháng tư đôi khi thật mỏng manh để mình nói ra những câu chân thật...
[ Youtu.be Link ]

#HoNgocHa #HaAnhTuan <3
Video Loading ...
Mashup tháng 4: Hồ Ngọc Hà ft. Hà Anh Tuấn
3,790 likes / 131 comments

Top comments

Jung Shih Yang
Hoàng Mạnh Cường
Thu Huong Nguyen Phuoc
Nhi Ngo Hong
Mèo Ngố