LOADING ...

About

Trần Đăng Khoa (1981) là doanh nhân, chuyên gia đào tạo và tác giả của hiện tượng sách "Sống và Khát Vọng" (www.trandangkhoa.vn)

Hãy luôn gặp nhau bằng những nụ cười, bởi nụ cười là khởi đầu của tình yêu.

- Mẹ Teresa -
*************
<3 Điều khiển tâm trí và trở thành thuyền trưởng con tàu cuộc đời mình với khóa học "Rèn Mình Luyện Người với NLP":[ Next.tgm.vn Link ]
177 likes / 5 comments

Top comments

Sunny Sunny
Cuong Ba
Võ Thành Tài
Nguyễn Sơn
Minh Thắng Vũ