LOADING ...

About

Trần Đăng Khoa (1981) là doanh nhân, chuyên gia đào tạo và tác giả của hiện tượng sách "Sống và Khát Vọng" (www.trandangkhoa.vn)

Quần áo đẹp có thể giúp che giấu con người thật, nhưng ngôn từ ngớ ngẩn sẽ tiết lộ ai là kẻ khờ dại.

- Aesop -
********
<3 Khám phá bí quyết đắc nhân tâm để trăm người mến, vạn người yêu với khóa học "Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21": [ Next.tgm.vn Link ]
160 likes / 3 comments

Top comments

Chu Triệu Tuấn